ניוזלטר ינואר 2014
נגישות בסביבת הרחוב

נגישות בסביבת הרחוב: אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה


תקן נגישות מאפשר לאנשים עם מוגבלות ראיה ניידות עצמאית ובטוחה בסביבה
תקן ישראלי ת"י 1819 חלק 6 (מאי 2011)

בישראל למעלה מ-20,000 אנשים בעלי תעודת עיוור ועוד עשרות אלפים לקויי ראייה.
אנשים עם מוגבלויות ראייה נחלקים לשתי קבוצות: אלו שלהם שרידי ראייה בדרגות שונות (רוב האנשים בעלי מוגבלות ראייה) ואלו שהם עיוורים לחלוטין.

חברי הקבוצה הראשונה משתמשים בשרידי הראייה לצורך התמצאות, ניידות והימנעות מסכנות. אדם עם שרידי ראיה מבחין בעצמים כשהם בניגוד חזותי לסביבתם.
חברי הקבוצה השנייה משתמשים בחוש המישוש לצורך התמצאות, ניידות והימנעות מסכנות. המישוש מתבצע באמצעות כף רגל נעולה, או מקל נחייה. אדם עיוור מוחלט יכול להבחין בעצמים על ידי מישושם.

מהות התקן
תקן 1819, מפרט את הזכויות של אנשים עם מוגבלות וכן, נקבעו חובות להתקין בבניינים ושטחים ציבוריים מסוימים אמצעי אזהרה. הכוונה לאנשים עם מוגבלות בראייה, כדי לאפשר להם התמצאות בטוחה במרחב.
כך למשל, במפגש מדרכה וכביש במעבר חצייה, ללא הפרש גובה ביניהם, יש להתקין סימן אזהרה בניגוד מישושי וחזותי כדי שאדם עם מוגבלות ראייה יבחין מבעוד מועד במעבר ממדרכה לכביש ויתנהג בהתאם.
כדי שאמצעים אלו יהיו יעילים וימלאו את ייעודם, קבעו התקנות שעל אמצעים אלו (כגון סימן אזהרה וסימן מוביל), להיות בעלי התכונות החשובות של ניגוד חזותי וניגוד מישושי לסביבתם.

ניגוד בין שטחים הצמודים זה לזה.

ככל שהניגוד החזותי גדול יותר ניתן לראות בברור סימונים על המדרכה.
מטרת התקן לתת כלים ומדדים בידי יצרנים, ספקים, מתכננים וקבלנים על-פיהם יש לייצר אמצעים אלו באופן שיענו על הצרכים כאמור, דהיינו, שאמצעים אלו אכן יהיו בעלי ניגוד מישושי וחזותי מספקים כדי לשרת את מטרתם.
התקן מאזן בין צרכים שונים, נוסף על אלו של אנשים עם מוגבלות ראייה, כגון משתמשים אחרים בדרך, מתכננים, והתעשייה, תוך שמירה על מידתיות וסבירות.

יישום פשוט בשטח

התקן קבע ערכי מינימום לניגוד החזותי בין 45%-60%
ישנם גורמים שונים הקובעים היכן ממקום הסימן: אבן סימון או הולכה, אם יש צורך ב 45% של ניגוד חזותי או 60%, אם להוסיף פס בקצה מדרגה ועוד.

בכדי לתת מענה מקצועי ויישום מדויק של התקן בשטח, יזמו באיטונג הכשרה מקיפה בנושא. אנשי המעבדה של איטונג נשלחו לקורס מטעם מכון התקנים, ללמוד על התקן ועל הכללים למדידת הניגוד החזותי בכל גוון וגוון.
כמו כן, נרכשו מכשירי מדידה, נאספו כל הגוונים הקיימים במפעל וכל גוון עבר מדידה מיוחדת ע"פ סוג הגוון.
ברגע שנאספו כל הנתונים, על מנת להקל על האדריכלים הוחלט לרכז את הנתונים ע"פ הנוסחה בתקן ולבנות טבלה המרכזת את כל המידע, ומאפשרת לתאם בין הגוונים ע"פ אחוז הניגוד בתקן.

פס שרות במדרכה

פס לאורך המדרכה שבו מרכזים את המכשולים בדרך: עמודי תאורה, ספסלים, פחים, תמרורים וכד'. הפס צריך להיות ממוקם בשולי המדרכה ועוביו נקבע כאחוז מסוים מרוחב כלל המדרכה.
הפס חייב להיות בניגוד מישושי (ניגוד במרקם פני השטח) ובניגוד חזותי (גוון) לשאר המדרכה. לבחירת הגוונים במדרכה עם פס שרות ניתן להיעזר בטבלה המופיעה כאן>>

 

כותרת לסרטון