מידע

בלוקים

תאריך
31.12.2023
31.12.2023
היתר 21858 לסמן מוצר בתו ירוק בלוקים אשקלון תוקף HEB
תאריך
31.12.2023
31.12.2023
היתר 21858 לסמן מוצר בתו ירוק בלוקים אשקלון תוקף ENG
תאריך
31.12.2023
31.12.2023
היתר 10879 לסימון בתו ירוק בלוקים פ''ח בתוקף HEB
תאריך
31.12.2023
31.12.2023
היתר 10879 לסימון בתו ירוק בלוקים פ''ח בתוקף ENG
תאריך
31.12.2023
31.12.2023
היתר 2645 סימון מוצרים בלוקים אשקלון תוקף HEB
תאריך
31.12.2023
31.12.2023
היתר 2645 סימון מוצרים בלוקים אשקלון תוקף ENG
תאריך
31.12.2023
31.12.2023
היתר 896 סימון מוצרים בלוקים פ''ח תוקף HEB
תאריך
31.12.2023
31.12.2023
היתר 896 סימון מוצרים בלוקים פ''ח תוקף ENG
תאריך
29.12.2024
29.12.2024
ISO פרדס חנה מערכת ניהול איכות ISO9001.2015 איטונג בע''מ פ''ח בלוקים בתוקף
תאריך
29.12.2024
29.12.2024
ISO פרדס חנה מערכת ניהול איכות ISO9001.2015 איטונג בע''מ אשקלון בלוקים בתוקף

פיתוח סביבה ונוף

תאריך
31.12.2023
31.12.2023
HEB היתר 92665 לסימון בתו ירוק משתלבות
תאריך
31.12.2023
31.12.2023
היתר 2447 סימון מוצרים בטון טרומי לריצוף ENG
תאריך
31.12.2023
31.12.2023
היתר 2447 סימון מוצרים בטון טרומי לריצוף HEB
תאריך
31.12.2023
31.12.2023
היתר 2448 סימון מוצרים אבני שפה ותעלה ENG
תאריך
31.12.2023
31.12.2023
היתר 2448 סימון מוצרים אבני שפה ותעלה HEB
תאריך
31.12.2023
31.12.2023
היתר 104629 מכסים לפתחי ניקוז ותאי בקרה ENG
תאריך
31.12.2023
31.12.2023
היתר 104629 מכסים לפתחי ניקוז ותאי בקרה HEB
תאריך
29.12.2024
29.12.2024
פרדס חנה מערכת ניהול איכות ISO9001.2015 איטונג ריצופים

תשתיות

תאריך
31.12.2023
31.12.2023
היתר 104628 צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין ENG
תאריך
31.12.2023
31.12.2023
היתר 104628 צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין HEB
תאריך
31.12.2023
31.12.2023
היתר 104630 חוליות גליליות מבטון לא מזוין תוקף ENG
תאריך
31.12.2023
31.12.2023
היתר 104630 חוליות גליליות מבטון לא מזוין HEB
תאריך
31.12.2023
31.12.2023
היתר 104631 אלמנטים מבטון טרומי תא מלבני קולטן בסיס לתא קוטר HEB
תאריך
31.12.2023
31.12.2023
היתר 107359 מכסים ותקרות טרומיים לתאי בקרה ENG
תאריך
31.12.2023
31.12.2023
היתר 107359 מכסים ותקרות טרומיים לתאי בקרה HEB
תאריך
31.12.2023
31.12.2023
היתר 110076 מאושר כמפעל לייצור אלמנטים ומערכות בטון טרום ENG
תאריך
29.12.2024
29.12.2024
היתר 110076 מאושר כמפעל לייצור אלמנטים ומערכות בטון טרום HEB
תאריך
29.12.2024
29.12.2024
היתר 112158 בעברית סימון מוצרים בטון טרומי לריצוף - אריחי ריצוף ENG
תאריך
28.06.2023
28.06.2023
היתר 112158 בעברית סימון מוצרים בטון טרומי לריצוף - אריחי ריצוף HEB