מידע

בלוקים

תאריך
31.12.2024
31.12.2024
תו הזהב 2024
תאריך
31.12.2024
31.12.2024
היתר 107266 תו ירוק בלוקי יבוא HEB
תאריך
31.12.2024
31.12.2024
היתר 2645 סימון מוצרים בלוקים אשקלון תוקף HEB
תאריך
31.12.2024
31.12.2024
היתר 107266 תו ירוק בלוקי יבוא ENG
תאריך
31.12.2024
31.12.2024
היתר 10879 תו ירוק סימון מוצרים 53 פ"ח HEB
תאריך
31.12.2024
31.12.2024
היתר 10879 תו ירוק סימון מוצרים 53 פ"ח ENG
תאריך
31.12.2024
31.12.2024
היתר 2645 סימון מוצרים בלוקים אשקלון תוקף ENG
תאריך
31.12.2024
31.12.2024
היתר 21858 סימון מוצרים בלוקים אשקלון HEB
תאריך
31.12.2024
31.12.2024
היתר 21858 סימון מוצרים בלוקים אשקלון ENG
תאריך
31.12.2024
31.12.2024
היתר 896 סימון מוצרים בלוקים פ''ח תוקף HEB
תאריך
31.12.2024
31.12.2024
היתר 896 סימון מוצרים בלוקים פ''ח תוקף ENG
תאריך
29.12.2024
29.12.2024
ISO פרדס חנה מערכת ניהול איכות ISO9001.2015 איטונג בע''מ פ''ח בלוקים בתוקף
תאריך
29.12.2024
29.12.2024
ISO פרדס חנה מערכת ניהול איכות ISO9001.2015 איטונג בע''מ אשקלון בלוקים בתוקף

פיתוח סביבה ונוף

תאריך
31.12.2024
31.12.2024
היתר 2447 סימון מוצרים מבטון טרומי לריצוף HEB
תאריך
31.12.2024
31.12.2024
היתר 2448 סימון אבני שפה ואבני תעלה מבטון HEB
תאריך
31.12.2024
31.12.2024
היתר 2447 סימון מוצרים מבטון טרומי לריצוף ENG
תאריך
31.12.2024
31.12.2024
היתר 2448 סימון אבני שפה ואבני תעלה מבטון ENG
תאריך
31.12.2024
31.12.2024
היתר 92665 תו ירוק איטונג ריצופים ENG
תאריך
31.12.2024
31.12.2024
היתר 92665 תו ירוק איטונג ריצופים HEB
תאריך
29.12.2024
29.12.2024
פרדס חנה מערכת ניהול איכות ISO9001.2015 איטונג ריצופים
תאריך
31.12.2024
31.12.2024
מדגם רשום טריטונג (פרט שתילה)
תאריך
31.12.2024
31.12.2024
תו הזהב 2024
תאריך
31.12.2024
31.12.2024
היתר 11258 מוצרי בטון טרומיים לריצוף HEB
תאריך
31.12.2024
31.12.2024
היתר 11258 מוצרי בטון טרומיים לריצוף ENG

תשתיות

תאריך
31.12.2024
31.12.2024
היתר 104628 צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין HEB
תאריך
31.12.2024
31.12.2024
היתר 104628 צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין ENG
תאריך
31.12.2024
31.12.2024
היתר 104630 חוליות גליליות מבטון לא מזוין HEB
תאריך
31.12.2024
31.12.2024
היתר 104630 חוליות גליליות מבטון לא מזוין ENG
תאריך
31.12.2024
31.12.2024
היתר 104629 מכסים לפתחי ניקוז ותאי בקרה ENG
תאריך
31.12.2024
31.12.2024
היתר 104631 אלמנטים מבטון טרומי תא מלבני קולטן בסיס לתא קוטר HEB
תאריך
31.12.2024
31.12.2024
היתר 104631 אלמנטים מבטון טרומי תא מלבני קולטן בסיס לתא קוטר ENG
תאריך
31.12.2024
31.12.2024
היתר 107359 מכסים ותקרות טרומיים לתאי בקרה HEB
תאריך
31.12.2024
31.12.2024
היתר 107359 מכסים ותקרות טרומיים לתאי בקרה ENG
תאריך
31.12.2024
31.12.2024
היתר 110076 מאושר כמפעל לייצור אלמנטים ומערכות בטון טרום HEB
תאריך
31.12.2024
31.12.2024
היתר 110076 מאושר כמפעל לייצור אלמנטים ומערכות בטון טרום ENG