פירי דיחוס מלוחות בטרום

שיטה יחודית לבניה מהירה ואיכותית של פירי דיחוס מלוחות איטונג משוריינים. הפיר נבנה לאורך חדרי המדרגות (לכל גובה המבנה) ובמקרה של שריפה מכניס לחדרי המדרגות אוויר היוצר לחץ ומונע מעבר אש ועשן לחדרי המדרגות. באופן זה משמשים חדרי המדרגות מקום בטוח בשריפה ומאפשרים חילוץ מהיר ובטוח.

לוחות הבטרום מאפשרים בניה מהירה וקלה של פירי הדיחוס, הלוחות עמידים באש לאורך שעות, קלים ונוחים לנשיאה וניתן לפתוח בהם את פתחי האוורור בקלות במקומות הרצויים. בשיטה זו אין צורך בתפסנות, יציקות ושימוש בתבניות, בנוסף שיטה זו חוסכת בברזל ובזמן מנוף.

כותרת לסרטון